18 octombrie 2013

Lista peștilor

Lista peștilor


Pentru amatorii de pescuit, iată mai jos lista peştilor din bazinul hidrografic al Oltului, de pe raza Judeţului Vâlcea

Imagine preluată de pe wikipedia, de la adresa: https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olt#Harta_senzitiv.C4.83_a_bazinului_hidrografic_al_Defileului_Oltului

Râul Olt
 • Alburnus alburnus L obleţ
 • Barbus meridionalis Heckel mreana vânătă
 • Chondrostoma nasus scobar
 • Leuciscus cephalus L clean
 • Gobio gabio Val porcuşor
 • Gobio uranoscopus Vlad porcuşor de vad
 • Gobio Kessler Dybowski porcuşor de nisip
 • Gambusia affinis Gerard gambusie
 • Alburnoidea bipunctatus Bloch beldiţă
 • Noemachelius barbatulus L grindel
 • Cobitis aurata Karaman câra
 • Barbus barbus L mreana
 • Cyprinus carpio L crap
 • Esox lucius L ştiucă
 • Perca fluviatilis L biban
 • Rutilus rutilus Vlad. babuşca
 • Alburnoidea bipunctatus Bloch latiţa
 • Rhodeus serviceus boarţa
 • Cobitis taenia L zvârluga
 • Noemacheilus barbatulus L grindel
 • Cobitis romanica Băcescu nisiparniţa
 • Aspius aspius L avat
 • Gobio uranoscopus Vlad chetrar
 • Aspro zinghel L pietrar
 • Lepomis gibosus L biban soare
 • Misgurnus fosilis L ţipar
 • Silurus glanis L somn
 • Lota lota L mihalţ
 • Acerina cernua L ghiborţ
 • Pelecus cultratus L săbiuţa
Râul Lotru
 • Salmotrutto fario L păstrăv indigen
 • Cotus gobio L zglăvoc
 • Phoxinus phoxinus L boiştean
 • Thymallus thymallus L lipan
 • Alburnoides bipunctatus Bloch latiţa
 • Barbus meridionalis Heckel mreana vânătă
 • Leuciscus cephalus L clean
 • Chandrostoma nasus L scobar
 • Barbus barbus L mreana
 • Eudentomyzon danfordi Regan chişcar
 • Noemacheilus barbatulus L grindel
 • Gobius gymnotrachelus Kessler moaca de nămol
 • Cobitis romanica Băcescu nisiparniţa
 • Salmo gairdneri irideus păstrăv curcubeu
 • Salverinus fontinalis Mitchell fântânelul
 • Hucho hucho L lostriţa (foarte rar)
Ceilalţi afluenţi
 • Salmo trutto fario L păstrăv indigen
 • Salvelinus fontinalis Mitchiel fântânel
 • Phoxinus phoxinus L boiştean
 • Thymallus thymallus L lipan
 • Barbus barbus L mreană
 • Barbus meridionalis Heckel mreană vânătă
 • Alburnoides bipunctatus Bloch latiţa
 • Leuciscus cephalus L clean
 • Gobio obtusirostrus L porcuşor
 • Cobitis romanica Băcescu nisiparniţa
 • Alburnus alburnus L obleş
 • Scardinius erythrophthalmus L roşioară
 • Lepomis gibosus L biban soare
 • Gambusia affinis Gerard gambusia
 • Alburnoides bipunctatus Bloch latiţa
 • Chondrostoma nasus L scobar
Bălţi, baraje
 • Salmo trutta fario L păstrăv indigen
 • Salmo gairdneri irideus păstrăv curcubeu
 • Salmo trutta lacustris L păstrăv de lac
 • Hucho hucho L lostriţa
 • Gobio Kessleri Dybowski porcuşor de nisip
 • Gobio uranoscopus frici Vladykov porcuşor de vad
 • Gobio gobio Valencienes-porcuşor
 • Abramis brama L plătica
 • Alburnus alburnus L obleţ
 • Cyprinus carpio L crap
 • Carassius carrassius L caracudă
 • Carassius auratus Bloch caras
 • Tinca tinca L lin
 • Scardinius erithrophthalmus L roşioară
 • Rutilus rutilus Vladykov babuşcă
 • Esox lucius L ştiucă
 • Perca fluviatilis L biban
 • Gambusia affinis Girard gambusia
 • Leuciscus cephalus L clean.