26 octombrie 2013

Ştiaţi că…

Ştiaţi că…


✅ La batracieni, numai excepţional părinţii manifestă grijă pentru urmaşi, pentru ouăle sau mormolocii lor:
  • ✅ Masculii salamandrei gigantice asiatice păzesc ouăle în timpul clocirii.
  • ✅ Masculul de broască mamoş (Alytes obstreticans) îşi înfăşoară cordoanele de ouă în jurul membrelor posterioare şi le duce din când în când la baltă, pentru a le cufunda în apă.
  • ✅ Broaştele fagure depun ouăle în cavităţi alveolare situate pe tegumentul dorsal al femelei unde ele se dezvoltă.
  • ✅ Broasca Dendrobates auratus, transportă pe timp de secetă mormolocii dintr-o baltă în alta şi uneori îi duce în scorburile copacilor unde se află apă.
  • ✅ La broscuţa Phyllobates subpunctatus din Columbia, masculii supraveghează câtva timp ouăle depuse pe terenul umed şi apoi, pe spinarea lor, duc mormolocii la baltă. Astfel de masculi poartă pe spinare câte 10-15 mormoloci care stau pe două rânduri lipiţi asemenea lipitorilor.