27 octombrie 2013

Ştiaţi că…

Ştiaţi că…


  • ✅ Pe cale experimentală s-au putut obţine la batracieni inversiuni sexuale. Masculii prezintă înaintea testiculelor câte o pereche de glande care la masculii castraţi se transformă în ovare şi elaborează ovule, animalele mascule transformându-se astfel în femele obişnuite.
  • ✅ Tot experimental se poate produce la ovule de broască dezvoltarea fără fecundaţie (partenogenetică). Dacă ovulele de broască sunt stropite cu câteva picături de sânge de broască şi apoi înţepate cu un ac fin de platină, începe procesul de segmentare care poate ajunge până la stadiul de mormoloc.
  • ✅ În procesul de năpârlire, amfibienii leapădă stratul superior al epidermei. Uneori, pielea năpârlită este devorată de animal.
  • ✅ În timpul depunerii ouălor, masculul devine mamoş, în adevăratul înţeles al cuvântului. El se aşează pe spatele femelei, o cuprinde cu membrele anterioare şi o strânge atât de tare, încât sub această presiune oviductele se golesc de ouă. Imediat ce părăsesc corpul femelei sunt fecundate de mascul.
  • ✅ Brotăceii australieni, denumiţi "cangurii broaştelor" sar deseori până la înălţimea unui om, membranele înotătoare funcţionând atunci ca nişte paraşute.
  • ✅ Reprezentanţii familiei Discoglossidae au o limbă rotundă de forma unui disc, care nu poate fi azvârlită în afară. Din această familie fac parte broaştele numite popular buhai de baltă. Frica este trăsătura caracteristică a firii lor. Dacă pe uscat este împiedicat să fugă buhaiul de baltă ia o poziţie menită să înspăimânte, se preface mort după ce s-a răsturnat pe spate, aşa încât, culoarea vie a pântecelor devine vizibilă. Prin glandele spatelui secretă o spumă usturătoare cu un miros tare şi cu efect iritant.
  • ✅ Speciile genului Megalophys, larg răspândite în sudul Asiei sunt singurele broaşte ai căror masculi se apără de om şi muşcă.